Τα πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα ανεβούν μετά το πέρας του συνεδρίου.