Λάρισα
[Τοποθεσία]
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ημερομηνίες: , Τετάρτη 15 – Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023
Τόπος: Λάρισα
Διεύθυνση: Σας ενημερώνουμε ότι το Συνέδριο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των συνέδρων.