Ημερομηνίες
[Κρίσιμες Ημερομηνίες]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
26 Ιουλίου 2019 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών ή POSTERS από τους συγγραφείς
Μέχρι 10 Αυγούστου 2019 Αξιολόγηση εργασιών από Επιστημονική Επιτροπή (Απόδοχή ή απόρριψη εργασίας)
10 Αυγούστου 2019 Ενημέρωση συγγραφέων σχετικά με αποδοχή εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή
20 Αυγούστου 2019 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής full paper από τους συγγραφείς
Μέχρι 30 Αυγούστου 2019 Αξιολόγηση πλήρων εργασιών από Επιστημονική Επιτροπή
30 Αυγούστου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2019 Ενημέρωση συγγραφέων σχετικά με σχόλια / διορθώσεις από την Επιστημονική Επιτροπή
10 Σεπτεμβρίου 2019 Υποβολή Τελικών κειμένων εργασιών – Διαμόρφωση τελικού προγράμματος συνεδρίου- έκδοση πρακτικών( ψηφιακό αρχείο)

Παρακαλούμε ελέγχετε συχνά αυτές τις πληροφορίες, για πιθανές αλλαγές.