Ημερομηνίες
[Κρίσιμες Ημερομηνίες]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
30 Ιουνίου 2021

15 Ιουλίου 2021

30 Ιουλίου 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών ή POSTERS από τους συγγραφείς
Μέχρι 10 20 Αυγούστου 2021 Αξιολόγηση εργασιών από Επιστημονική Επιτροπή (Απόδοχή ή απόρριψη εργασίας)
10 – 15 Αυγούστου 2021

20 – 21 Αυγούστου 2021

Ενημέρωση συγγραφέων σχετικά με αποδοχή εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή – παρατηρήσεις
18 Σεπτεμβρίου 2021

19 Σεπτεμβρίου 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής διορθωμένης περίληψης και βιογραφικών
31 Οκτωβρίου 2021 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής full paper από τους συγγραφείς

(Σημειώνεται ότι η ΕΜΠΡΌΘΕΣΜΗ υποβολή του Full Paper είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να παρουσιαστεί η εργασία στο Συνέδριο.
Σε αντίθετη περίπτωση η παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο δεν θα είναι εφικτή και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Συνεδρίου

Πάγια αρχή των συνεδρίων Euromed είναι τα κείμενα για το Βιβλίο Πρακτικών (Full Paper) να υποβάλλονται πριν την έναρξη του συνεδρίου. Εξαίρεση αποτελεί το τρέχον 4ο Euromed 2021 για το οποίο η προθεσμία υποβολής έχει μετακινηθεί για τις 31 Οκτωβρίου. 

Παρακαλούμε ελέγχετε συχνά αυτές τις πληροφορίες, για πιθανές αλλαγές.