Ημερομηνίες
[Κρίσιμες Ημερομηνίες]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

25 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών ή POSTERS από τους συγγραφείς
5 Φεβρουαρίου 2024

5 Φεβρουαρίου 2024

Ενημέρωση συγγραφέων σχετικά με αποδοχή εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή – παρατηρήσεις

Νέα ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων στην πλατφόρμα υποβολών. 

15 Φεβρουαρίου 2024

20 Φεβρουαρίου 2024

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής διορθωμένης περίληψης και βιογραφικών

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής διορθωμένης περίληψης και βιογραφικών

 

25 Φεβρουαρίου 2024 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής full paper από τους συγγραφείς

(Σημειώνεται ότι η ΕΜΠΡΌΘΕΣΜΗ υποβολή του Full Paper είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να παρουσιαστεί η εργασία στο Συνέδριο.
Σε αντίθετη περίπτωση η παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο δεν θα είναι εφικτή και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Συνεδρίου

Πάγια αρχή των συνεδρίων Euromed είναι τα κείμενα για το Βιβλίο Πρακτικών (Full Paper) να υποβάλλονται πριν την έναρξη του συνεδρίου.  

Παρακαλούμε ελέγχετε συχνά αυτές τις πληροφορίες, για πιθανές αλλαγές.