Εισηγήσεις
[Πρόγραμμα]
Πρόγραμμα εισηγήσεων και ανακοινώσεων

ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ OTAN ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ