Εισηγήσεις 2021
[Πρόγραμμα Euromed 2021]
Πρόγραμμα εισηγήσεων και ανακοινώσεων

Το τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου , θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου , μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των εισηγήσεων και της έγκρισης παρουσίασης τους στο Συνέδριο, από την Επιστημονική Επιτροπή.

Εδώ θα ενημερωθείτε για το τελικό Πρόγραμμα ,όταν εκδοθεί.