2024
[5ο πανελλήνιο συνέδριο]
Επιστημονική Επιτροπή EuroMed 2024

Άγγλος Δημήτρης,

Καθηγητής, Πανεπιστημίου Κρήτης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ΙΤΕ

Αναγνωστόπουλος Χρήστος-Νικόλαος,

Καθηγητής Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής του εργαστηρίου Intelligent Systems.

Αργυρίου Βασίλης,

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kingston, Ηνωμένο Βασίλειο, Τμήματος Δικτύων και Ψηφιακών Μέσων

Βαραλής Ιωάννης,

Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας και τέχνης, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βασιλάκη Μαρία

Ομότιμος Καθηγήτρια στην Ιστορία της Βυζαντινής τέχνης Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βασιλάκης Κωνσταντίνος,

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας- Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Βέργαδος Δημήτριος Δ.,

Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Βολονάκης Παντελής,

Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες- Τεχνική Υποστήριξη Διδασκαλίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Ρόδος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής Δωδεκανήσου, Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Βουλόδημος Αθανάσιος,

Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γαρέζου Μαρία-Ξένη,

Δρ. Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του ΥΠΠΟ

Γεωργούλα Όλγα,

Καθηγήτρια Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ, με αντικείμενα : Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση, ΣΓΠ

Γκανέτσος Θεόδωρος,

,Καθηγητής, Διευθυντής Θ.Ε. Μη – Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γουάλλες Εμμανουήλ,

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δημιουργός της Ερευνητικής Ομάδας Γνώσης και Αβεβαιότητας

Γραμμαλίδης Νίκος,

Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ, Ερευνητής Β’ Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΙΠΤΗΛ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Δημητρόπουλος Κοσμάς,

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, Ερευνητής Γ' Βαθμίδας, Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Ευσταθίου Κυριάκος,

Ομότιμος ΚαθηγητήςΤμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ,μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας στην Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Ζουρούδης Δημήτριος,

Καθηγητής Τμήματος Ζωγραφικής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ

Θεοδώρου Γεώργιος,

Ομότιμος Καθηγητής Παλαιοντολογίας– Στρωματογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωαννίδης Μαρίνος,

Διευθυντής Έδρας UNESCO και Έδρας EU-ERA, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καβακλή Ευαγγελία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας με έμφαση στην Ανάλυση και Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων- Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καϊμάρης Ε. Δημήτριος,

Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ,Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης-Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Καμπάνης Νίκος,

Δρ Διευθυντής Ερευνών -Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, ΙΤΕ Κρήτη

Καπανιάρης Αλέξανδρος,

Post Doc,PhD, M.ed, M.A., Πληροφορικός –Πολιτισμολόγος Ψηφιακής Λαογραφίας, αρχειακή εθνογραφίας, πολιτιστικής διαχείρισης με τη χρήση των Τ.Π.Ε., την τοπική ιστορία και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες

Καραπαναγιώτης Ιωάννης,

Καθηγητής, Διευθυντής του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Καρύδης Χ. Χρήστος,

Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΤμήματος Περιβάλλοντος Ιονίου Πανεπιστημίου –Συντηρητής έργων τέχνης (Π.Ε)

Κατσαρός Θωμάς

Δρ Συντηρητής.-Αρχαιομέτρης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Κίτης Γεώργιος,

Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., Σχολή Θετικών Επιστημών ,Τμήματος Φυσικής

Κουσουλής Παναγιώτης,

Καθηγητής Αιγυπτιολογίας, Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Λάσκαρης Νικόλαος,

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , Χρήση Τεχνικών με Εφαρμογές στην Τέχνη και στο Περιβάλλον, Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων

Λεπούρας Γεώργιος,

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Λιανός Νικόλαος,

Ομότιμος Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αρχιτεκτονικής ,Τομέας Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμού και Κατασκευών

Μακάντασης Κωνσταντίνος,

Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Μανίτσαρης Σωτήρης,

Ρομποτικό Κέντρο-Ανώτατη Εθνική Σχολή Ορυχείων -Παρίσι –Γαλλία

Μαράς Αναστάσιος,

Δρ. Θεολογίας και Βιβλιοθηκονόμος, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μητράκος Δημήτρης,

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μοροπούλου Αντωνία,

Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΕ

Μουζάκης Διονύσιος,

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής, Καθηγητής Μηχανικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Μουζακιώτου Στέλλα,

Δρ Ιστορικός Τέχνης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Επιμελήτρια Εκθέσεων

Μουρελάτος Διονύσιος,

Δρ Αρχαιολόγος ,Σύμβουλος Καθηγητής ΕΑΠ,Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Μπόκολας Βασίλης,

Δρ.- Ξένιος Πόλις,Διευθύνων / επιστημονικός υπεύθυνος «Ξένιος Πόλις»

Νακάσης Αθανάσιος,

Δρ. Αρχιτέκτων– Αναστηλωτής, τ. Πρόεδρος ICOMOS Ελλάδος

Νομπιλάκης Ηλίας – Χρυσόστομος,

τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Συντηρητής Λίθου

Νταλιάνης Κλήμης,

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παγούνης Βασίλειος,

Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ

Παπαγιαννάκης Γιώργος,

Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ερευνητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και ΡομποτικήςΙνστιτούτο Πληροφορικής,Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)

Παπαδόπουλος Ιωάννης,

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Παυλίδης Σπυρίδων,

Καθηγητής Τεκτονικής, Πρ. Κοσμήτωρ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πάχτα Βασιλική,

Δρ Πολιτικός Μηχανικός – Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ΑΠΘ

Πολυμέρης Γεώργιος,

Δρ. Αρχαιομετρίας, Ερευνητής Γ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Πουλόπουλος Βασίλης,

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ραγκούση Μαρία

Καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , Μέλος Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών Τεχνικών

Σαμπανίκου Ευαγγελία,

Καθηγήτρια Ιστορία της Τέχνης και Πολιτισμού- Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σαρρής Απόστολος,

Καθηγητής Έδρας «Σύλβιας Ιωάννου» στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διευθυντής Ερευνών , συνεργάτης Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, ΙΤΕ

Σεχίδης Λάζαρος,

Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Σιούντρη Κωνσταντίνα,

Δρ Αρχιτέκτων, Εξωτερικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο μεταπτυχιακό "Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες"

Σκριάπας Κωνσταντίνος,

Οικονομολόγος -ΝΟΕ-ΑΠΘ-Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας -RIS3 Έξυπνη, τ. Γ.Γ. ΔΣ Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"

Σπαθής Παναγιώτης,

Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας, τ. Προϊστάμενος του Εργαστηρίου Χημικών και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών. Ασχολείται με την Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διάβρωση και Προστασία των Υλικών - Διάγνωση φθοράς και Συντήρηση Δομικών Υλικών Ιστορικών Μνημείων και Έργων Τέχνης.

Συρόπουλος Σπύρος,

Καθηγητής Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σταμκόπουλος Τηλέμαχος,

Πρωτοπρεσβύτερος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ

Στεφανής Αλέξιος,

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εμπειρογνώμονας του CEN/TC 346/WG3 (European Committee for Standardisation)

Στεφανίδου Μαρία,

Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σταυρουλάκης, Πέτρος

Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας - Ελλάς | τέταρτο · Ινστιτούτο Επιστήμης Υπολογιστών (ICS)

Στουπάθης Κωνσταντίνος,

Δρ συντηρητής Έργων Τέχνης, Μέλος του Δικτύου των Μουσείων Ιονίων Νήσων

Τοκμακίδης Κωνσταντίνος,

Διευθυντής του Εργαστηρίου Τοπογραφίας Lab Top, Καθηγητής του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος,

Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Διευθυντής Θ.Ε. Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Τσελές Δημήτρης,

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τσιούκας Βασίλειος,

Καθηγητής, ΤμήματοςΑγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών -Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φακορέλλης Γιώργος,

Καθηγητής, Εργαστήριο Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,Κοσμήτορας Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού,Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Χαμζάς Χριστόδουλος,

Ομότιμος Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής

Χατζηγρηγορίου Παύλος,

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική, στηνΠροστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων και μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτηρίων. Ανέπτυξε το HERitage Management ESystem (HER.M.e.S.), ερευνητής ψηφιακών συστημάτων σύνδεσης υλικού και άυλου πολιτισμού.

Χριστάρας Βασίλειος,

Καθηγητής, Εργαστήριο Μηχανικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, Σχολή Γεωλογίας,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης