2021
[4ο πανελλήνιο συνέδριο]
Επιστημονική Επιτροπή EuroMed 2021

Άγγλος Δημήτρης,

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ΙΤΕ

Αργυρίου Βασίλης,

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kingston, Ηνωμένο Βασίλειο

Βασιλάκη Μαρία

Καθηγήτρια στην Ιστορία της Βυζαντινής τέχνης Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βασιλάκης Κώστας,

Καθηγητής,Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βέργαδος Δημήτριος Δ.,

Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»,Διευθυντής του Εργαστηρίου «Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών»<br /> Τμήμα Πληροφορικής,Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Βολονάκης Παντελής,

Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες- Τεχνική Υποστήριξη Διδασκαλίας: Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Ρόδος

Βουλόδημος Αθανάσιος,

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Σχολή Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Γαρέζου Μαρία-Ξένη,

Δρ. Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου<br /> της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του ΥΠΠΟΑ

Γεωργούλα Όλγα,

Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας-ΑΠΘ

Γουάλλες Εμμανουήλ,

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Γραμμαλίδης Νίκος,

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ, Ερευνητής Β’ Βαθμίδας στο ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ,Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Δημητρόπουλος Κοσμάς,

Δρ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη

Ευσταθίου Κυριάκος,

Διευθυντής του Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας, Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ζουρούδης Δημήτριος,

Αναπληρωτής καθηγητής Ζωγραφικής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ

Θεοδώρου Γεώργιος,

Αναπληρωτής καθηγητής Ζωγραφικής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘΟμότιμος Καθηγητής Παλαιοντολογίας

Ιωάννης Παπαδόπουλος,

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Καβακλή Ευαγγελία,

Αναπληρωτρια Καθηγηττρια Πληροφορικής με έμφαση στην Ανάλυση και Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων- Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καϊμάρης Ε. Δημήτριος,

Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ -Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Καμπάνης Νίκος,

Δρ- Διευθυντής Ερευνών -Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, ΙΤΕ

Καπανιάρης Αλέξανδρος,

Δρ Ψηφιακής Λαογραφίας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τ.Ι.Ε. Δ.Π.Θ., Μέλος Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π.

Καραπαναγιώτης Ιωάννης,

Αναπληρωτής Καθηγητής,Διευθυντής του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων,Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Καρύδης Χ. Χρήστος,

Δρ. ,Eπίκουρος Καθηγητής Προληπτικής Συντήρησης Οργανικών Έργων Τέχνης Ιόνιο Πανεπιστήμιο –Συντηρητής έργων τέχνης (Π.Ε)

Κατσαρός Θ.,

Αρχαιομέτρης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Κίτης Γεώργιος,

Αναπληρωτής Καθηγητής - Α.Π.Θ. ,Σχολή Θετικών Επιστημών ,Τμήμα Φυσικής

Κουσουλής Παναγιώτης,

MA, PhD (Liverpool), Ass. Professor of Egyptology, University of the Aegean, Department of Mediterranean Studies

Λάσκαρης Νικόλαος,

B.Eng, Ph.D., Αρχαιομέτρης - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Λεπούρας Γεώργιος,

Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Λιανός Νικόλαος,

Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,Τμήμα Αρχιτεκτονικής,Τομέας Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv

Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Διευθυντής του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Αν θρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μακάντασης Κων/νος,

Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Μανίτσαρης Σωτήρης,

Ρομποτικό Κέντρο-Ανωτάτη Εθνική Σχολή Ορυχείων -Παρίσι -Γαλλία

Μαράς Αναστάσιος,

Δρ. Θεολογίας, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διδάσκων και Υπεύθυνος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης

Μητράκος Δημήτρης,

MSc, DIC, Ph.D., Αναπληρωτής Καθηγητής, του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μωροπούλου Αντωνία,

Καθηγήτρια ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΕ

Μουζάκης Διονύσιος,

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Μουζακιώτου Στέλλα,

Ιστορικός Τέχνης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & ΤΕΙ Αθήνας, Επιμελήτρια Εκθέσεων

Μουρελάτος Διονύσιος,

Σύμβουλος Καθηγητής ΕΑΠ, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Μπόκολας Βασίλης,

Δρ. Ξένιος Πόλις,Διευθύνων / επιστημονικός υπεύθυνος, «Ξένιος Πόλις» , Διδάσκων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Νακάσης Αθανάσιος,

Δρ. Αρχιτέκτων– Αναστηλωτής, Πρόεδρος ICOMOS Ελλάδος

Νταλιάνης Κλήμης,

Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Παγούνης Βασίλειος,

Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ

Παπαγιαννάκης Γιώργος,

Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,Πανεπιστήμιο Κρήτης,Ερευνητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και ΡομποτικήςΙνστιτούτο Πληροφορικής,Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)

Παυλίδης Σπυρίδων,

Καθηγητής Τεκτονικής, Πρ. Κοσμήτωρ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πολυμέρης Γ.,

Ankara University, Turkey

Πουλόπουλος Βασίλης,

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Πρωτοπαπαδάκης ε. Ευθύμιος,

Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ραγκούση Μαρία

Καθηγήτρια, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., Μέλος Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών Τεχνικών

Σαμπανίκου Ευαγγελία,

Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια Ιστορία της Τέχνης και Πολιτισμός- Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σαρρής Απόστολος,

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, ΙΤΕ

Σεχίδης Λάζαρος,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ -Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

Σπαθής Παναγιώτης,

Καθηγητής,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας,Προϊστάμενος του Εργαστηρίου Χημικών και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών

Συρόπουλος Σπύρος,

Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων,Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σταμκόπουλος Τηλέμαχος, π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,

Αναπλ. Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Τμήμα Διαχείρισης και Διατήρησης αντικειμένων Εκκλησιαστικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στεφανίδου Μαρία,

Επίκ. Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παπαδόπουλος Σπύρος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής με έμφαση στην πλαστική σύνθεση και τις οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τοκμακίδης Κωνσταντίνος,

Διευθυντής του Εργαστηρίου Τοπογραφίας Lab Top, Καθηγητής του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τσελές Δημήτρης,

Αναπληρωτής Πρόεδρος ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. ,Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού

Τσιούκας Βασίλειος,

Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών -Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φακορέλλης Γιώργος,

Δρ, Αναπληρωτής Καθηγητής,Εργαστήριο Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Χαμζάς Χριστόδουλος,

Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής

Χριστάρας Βασίλειος,

Καθηγητής, Εργαστήριο Μηχανικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, Σχολή Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)