Πληροφορίες
[ΧΟΡΗΓΟΙ]
Πληροφορίες για χορηγούς.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι Υποστηρικτές – Χορηγοί του Συνεδρίου θα αναφέρονται :

  • με το LOGO τους στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.euromed-dch.eu,
  • στις αφίσες του Συνεδρίου ,
  • στα Banners στους χώρους του Συνεδρίου ,
  • στον χώρο των POSTERS του Συνεδρίου ,
  • σε όλα τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Συνεδρίου (Social Media – Facebook, Twitter κλπ) ), αλλά και των συνδιοργανωτών Φορέων που είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», ΤΕΠΑΚ Κύπρου, που θα έχουν εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις από τώρα μέχρι το Συνέδριο, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι η Ιστοσελίδα αυτή, συνδέεται με όλη τη σειρά Συνεδρίων EuroMed.
  • στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική μορφή) .

Σημειώνεται ότι θα εκδοθεί νόμιμο παραστατικό των Διοργανωτών για τη χορηγία στο Συνέδριο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Κων. Σκριάπας – Πρόεδρος Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974-881944 e-Mail: skriapask@gmail.com

Χορηγοί