Εύη Σαχίνη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Βιογραφικό

H Εύη Σαχίνη διευθύνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) από τον Ιούνιο του 2013, μετά από διαδικασία εκλογής.
Κατά τη διάρκεια της θητείας της, το ΕΚΤ απέκτησε στρατηγική και αναπτυξιακή δυναμική συνηγορώντας υπέρ της ανοικτής επιστήμης και των ανοικτών δεδομένων, εντάχθηκε θεσμικά ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα, ενίσχυσε τις δράσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τη σύνδεση του ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα, διεύρυνε την ενεργή συμμετοχή του ΕΚΤ στον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων παραγωγής περιεχομένου και ενίσχυσε τη διεθνή του παρουσία και την αποτελεσματικότητά του στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας.
Στόχος της για τη νέα περίοδο, που συμπίπτει με την αυτονόμηση του οργανισμού και την υπαγωγή του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι να συμβάλει στην ανάδειξη της αξίας των δεδομένων του δημοσίου και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
Συνολικά, διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε φορείς δημοσίου συμφέροντος. Δραστηριοποιήθηκε ως εθνική εκπρόσωπος στην ΕΕ για θέματα έρευνας και καινοτομίας, ψηφιακών βιβλιοθηκών και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενώ υπήρξε μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης, καθώς και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών και Αρχείων.
Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (2013-2019) και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Σήμερα, ως Διευθύντρια του ΕΚΤ, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού.
Είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες.