Νικόλαος Ζαχαριάς

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό

Ο Ν. Ζαχαριάς είναι καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας και Διευθυντής του αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών CultTech. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η Αρχαιομετρία και η Περιβαλλοντική και Πολιτισμική Τεχνολογία. Έχει δημοσιεύσει ευρέως σε διεθνή περιοδικά και εκδόσεις και έχει συμμετάσχει ή συντονίσει μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Από το 2020 υπηρετεί ως Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών.