Διαμονή
[Ξενοδοχεία]
Διαμονή – Ξενοδοχεία

Από τη Διοργάνωση θα καταβληθεί προσπάθεια για την εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών στους Συνέδρους, σε συνεννόηση με τα Ξενοδοχεία, που θα ανταποκριθούν θετικά.
Για οποιαδήποτε εξέλιξη ,θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων.