[ 27 Σεπτεμβρίου 2023 by admin 0 Comments ]

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Περίληψης

Ανακοινώνεται οτι έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής περιλήψεων έως τις 5 Οκτωβρίου 2023.

Ως εκ τούτου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής εργασιών είναι ξανα ενεργή για την υποβολή περίληψης.

Υποβολή Περίληψης/Εργασίας (Πατήστε εδώ)

[ 19 Σεπτεμβρίου 2023 by Nikolaos Laskaris 0 Comments ]

Ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα εγγραφών και υποβολής εργασιών

Ανακοινώνεται ότι έχουν επιλυθεί όλα τα τεχνικά ζητήματα και οι σύνδεσμοι που αφορούν στην εγγραφή των συνέδρων και στην υποβολή εργασιών είναι πλέον ενεργά και προσβάσιμα.

Υπενθυμίζεται ότι: