Έχουν κληθεί ως KEYNOTE SPEAKERS  σημαντικοί επιστήμονες για να συμμετέχουν στο εθνικής σημασίας αυτό Συνέδριο, που αφορά την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς.

Σύντομα θα ανακοινωθούν τα ονόματα των κεντρικών ομιλητών με σημαντικές διακρίσεις στον κλάδο τους.

Ομιλητές
[5ο Πανελλήνιο Συνέδριο]
Keynote speakers
Αναμένεται να ανακοινωθούν